Ενδεικτική Λίστα Πελατών

Ακολουθεί λίστα των σημαντικότερων πελατών με τους οποίους έχει συνεργαστεί η Εταιρία κατά την διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της.

 • ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
 • ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ “ANKER LASER ΑΒΕΕ”
 • AMASA HELLAS A.E.B.E.T.
 • ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
 • VIVARTIA ΑΒΕΕ (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ)
 • GREENFOOD A.E.
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.
 • ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  •  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙΣΑ)
  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • EDIL A.T.E.B.E
 • ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Α.Ε.
 • DEL MONTE ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
 • ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑ SUPER FISH Α.Ε.
 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.
 • ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • ΕΛΝΤΟΡ Α.Ε.
 • «ΑΘΩΣ» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΣΑΝΗ Α.Ε.
 • ΗΛΙΟΦΙΝ Α.Ε.
 • ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ Α.Ε.
 • ΕΛΒΑΚ Α.Ε.
 • ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.
 • ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 • ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ Α.Ε.
 • ΚΑΤΖΕΛΛΟ Α.Ε. (GOODY’ S)
 • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. (GOODY’ S)