Εταιρικό Προφίλ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 1996 με έδρα την Θεσσαλονίκη και με σκοπό την παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και Εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

Η Εταιρία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών αξιοποιώντας την μακρόχρονη επαγγελματική της εμπειρία ενώ παράλληλα θέτει υψηλούς στόχους σε ένα ευρύτατο εταιρικό, πελατειακό και κοινωνικό πεδίο.

Ειδικότερα, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. δραστηριοποιείται σε τρεις κατευθύνσεις με κύριους άξονες την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, την Τεχνική βοήθεια και Υποστήριξη σε βιομηχανίες του κλάδου Χημικών, και την Τεχνική βοήθεια και Υποστήριξη σε βιομηχανίες του κλάδου Ειδών Διατροφής.

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη, το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, η συνεχώς ανανεωμένη τεχνογνωσία της και η συσσωρευμένη εμπειρία της συνέβαλαν ούτως ώστε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. να καθιερωθεί μεταξύ των κορυφαίων εταιριών, στον χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Βόρεια Ελλάδα.

Ιστορική Αναδρομή

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. συστήθηκε το 1996 προερχόμενη από την ατομική επιχείρηση Δημήτριος Γιάννης, γνωστή στο χώρο των επιχειρήσεων από το 1983. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ» και η στελέχωσή της με ειδικευμένο προσωπικό στους αντίστοιχους τομείς δραστηριότητας, δημιούργησαν την ανάγκη τροποποίησης της νομικής μορφής της εταιρίας από ατομική επιχείρηση σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.

Οι Στόχοι Μας

Σκοπός της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. είναι η συμβολή της στην ανάπτυξη μίας σύγχρονης επιχειρηματικής φιλοσοφίας η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής.

Πρωταρχικοί στόχοι της Εταιρίας μας αποτελούν:

 • Η παροχή στους πελάτες υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας πέραν από τις τυπικές υποχρεώσεις μας υπερβαίνοντας τις προσδοκίες τους.
 • Η πλήρης ικανοποίηση των πελατών μας και η εξασφάλιση μίας μακρόχρονης συνεργασίας μαζί τους.
 • Η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των ήδη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχουμε στους πελάτες μας.
 • Η συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας σύμφωνα με ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Η ταχύτατη απόκριση στις απαιτήσεις των πελατών και η άριστη επικοινωνία μαζί τους.
 • Η συνεχής εκπαίδευση του άρτια καταρτισμένου προσωπικού της Εταιρίας με σκοπό την διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών μας και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Οι Αρχές Μας

Οι αρχές οι οποίες διέπουν την λειτουργία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.. είναι οι ακόλουθες:
 • Ειλικρίνεια και Διακριτικότητα.
 • Σεβασμός προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας και ανάπτυξη αμοιβαίας Εμπιστοσύνης.
 • Επαγγελματισμός και διαφύλαξη του Συμφέροντος του πελάτη.
 • Προσήλωση στους στόχους.
 • Εστίαση στον άνθρωπο.

Στελέχη

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. εγγυάται την άριστη παροχή των υπηρεσιών της διαθέτοντας στο δυναμικό της στελέχη με υψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση, εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία. Αυτό το επιστημονικό δυναμικό αποτελεί το βασικό κεφάλαιο της εταιρίας και της προσδίδει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Τα στελέχη συμβάλλουν στην επίτευξη του οράματος της Εταιρίας, το οποίο είναι η εξέλιξη και η ανάπτυξή της στους χώρους τους οποίους δραστηριοποιείται, έτσι ώστε να αποτελεί την πρώτη επιλογή του επιχειρηματικού κοινού.