Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Εισαγωγή:
Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και αφορά στην ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού, στις 13 περιφέρειες της χώρας οι οποίες διαιρούνται στις εξής τρεις κατηγορίες: (α) Περισσότερο Αναπτυγμένες: Αττική, Νότιο Αιγαίο, (β) Περιφέρειες σε Μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, (γ) Λιγότερο Αναπτυγμένες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 120.000.000 €, και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(σε €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα45.000.000,00
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη40.000.000,00
Αττική15.000.000,00
Στερεά Ελλάδα5.000.000,00
Νότιο Αιγαίο15.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ120.000.000,00

Δικαιούχοι:

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές*, μικρές** και μεσαίες επιχειρήσεις*** που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Ειδικότερα επιλέξιμες στην παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την 07.11.2017 ισχύουν σωρευτικά :

1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 της Δράσης, ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02

2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).

3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

i. Ως πολύ μικρή επιχείρηση*, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
ii. Ως μικρή επιχείρηση**, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
iii. Ως μεσαία επιχείρηση***, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που επισημαίνονται:

Κατηγορία ΔραστηριότηταςΥποκατηγορία ΔραστηριότηταςΠεριορισμοί
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014, όπως ισχύει)Ξενοδοχεία

–           Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

–           Δυναμικότητα Δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες

Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.

Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων

που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων
ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑΑυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας

 

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

–           Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω

–           Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

–           Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)

–           Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

–           Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.

–           Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.

–           Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες:

 

Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoekayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountainbike, αιωροπτερισμός– Αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών- δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).

Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).

 

Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.

 

Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniatureparks) κ.ά.

Οι ανωτέρω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά κατά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου καθώς και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στον δικαιούχο. Μη συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση επιφέρει επιστροφή εντόκως της καταβληθείσας χρηματοδότησης.

Για να ενημερωθείτε για το εάν ο ΚΑΔ της επιχείρησής σας είναι επιλέξιμος, παρακαλούμε όπως έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

Προϋπολογισμός Επενδυτικής Πρότασης:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 25.000€ και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 400.000€.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000,00€, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Ποσοστό Ενίσχυσης:

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, ορίζονται ως ακολούθως:

 

Α/ΑΠοσοστό ΕνίσχυσηςΠερίπτωση
145%Εάν οι δημιουργούμενες ΕΜΕ είναι λιγότερες από 0,2
250%

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης από τον δικαιούχο (ημερομηνία τελευταίου παραστατικού τιμολόγιο/εξόφληση).

Επισημαίνονται τα εξής:

α.       Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.

β.       Η επίτευξη του στόχου 0,2 ΕΜΕ αφορά εργαζομένους που αμείβονται τουλάχιστον στο ύψος του βασικού μισθού και σύμφωνα με το κατά περίπτωση ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών, θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά στις κατηγορίες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Ποσοστό Ενίσχυσης

Περίπτωση

1

45%

Εάν οι δημιουργούμενες ΕΜΕ είναι λιγότερες από 0,2

2

50%

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης από τον δικαιούχο (ημερομηνία τελευταίου παραστατικού τιμολόγιο/εξόφληση).

Επισημαίνονται τα εξής:

α.       Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.

β.       Η επίτευξη του στόχου 0,2 ΕΜΕ αφορά εργαζομένους που αμείβονται τουλάχιστον στο ύψος του βασικού μισθού και σύμφωνα με το κατά περίπτωση ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών, θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά στις κατηγορίες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του έργου

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

80%

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

100%

3

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€

4

Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις

μέχρι 15.000,00€

5

Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου

μέχρι 40.000€

6

Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

μέχρι 10.000,00€

7

Μεταφορικά μέσα

μέχρι 25.000,00€

8

Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

μέχρι 4.000,00€

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 07/11/2017.

Επιπλέον ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

  1. vΟι κατηγορίες δαπάνης (1) και (2) θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50% του αθροίσματος του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
  2. vΚατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται η μείωση άνω του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων:

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι:

  1. vδαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι (16) μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) μηνών.
  2. vοι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης)απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων:

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίστηκε η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνίατην 28/03/2017.

Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης από ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ:

Η εταιρία μας είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υποβολής του επενδυτικού πλάνου, από πεπειραμένους και άρτια καταρτισμένους συμβούλους για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου έως και το τελικό στάδιο της λήψης της δημόσιας επιχορήγησης.

Στη γκάμα των υπηρεσιών της εταιρίας μας επίσης περιλαμβάνεται η ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης για την πιστοποίηση της επιχείρησης σας, καθώς και η παροχή συνολικών υπηρεσιών για την λήψη του Πιστοποιητικού Κατάταξης τουριστικής επιχείρησης σε κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών.

Επιπλέον, στα πλαίσια συνεργασίας της με εταιρία στον χώρο τον Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου επενδυτή, η εταιρία μας δύναται να παρέχει ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις ως προς τις Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμό Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, η οποίες και αποτελούν επιλέξιμες ενέργειες του επενδυτικού σχεδίου και αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης σας.