Η Αναπτυξιακή Εμπορική ΕΠΕ κατάφερε την υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμου 3299/04, μεταξύ άλλων, δυο πολύ σημαντικών έργων τόσο για την τοπική οικονομία, όσο και για την θετική επίδραση τους στο περιβάλλον.

 

 1. Έργο: Εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 17,85 MW.

Φορέας: ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Τόπος: Θέση Ξηροβούνι Δ. Πλατάνου, Ν. Αιτωλ/νιας

Το Αιολικό Πάρκο, αποτελείται από 21 ανεμογεννήτριες (Α/Γ), VESTAS V52/850KW και βρίσκεται στο Δήμο Πλατάνου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με συνολική ονομαστική ισχύ 17,85MW.

Το πάρκο αξιοποιεί ως πρώτη ύλη τον άνεμο της περιοχής με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αιολική. Η καθαρή ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ανέρχεται σε 37.900.000 kWh.

 

2. Έργο: Εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30,06 MWe.

Φορέας: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ Α.Ε.

Tόπος: Θέση Στρογγυλο Βουνό Δ. Πατρέων & Ερινέων, Ν. Αχαΐας

Το έργο αποτελείται από 36 ανεμογεννήτριες (Α/Γ) τύπου VESTAS V52/850KW, ονομαστικής ισχύος 850 kW έκαστη. Η συνολική ονομαστική ισχύς του Αιολικού σταθμού είναι 30,06 MW. Η καθαρή μέση ετήσια αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται στις 74.900.000 ΚWh.

Η Αναπτυξιακή Εμπορική ΕΠΕ από το 2007 όπου βγήκε ο πρώτος ευνοϊκός νόμος για τις ΑΠΕ, έχει τονίσει ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά αποτελεί επενδυτική ευκαιρία με βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος. Παρακάτω παρατίθενται δύο αντιπροσωπευτικά έργα:

 

 1. Έργο: Ίδρυση Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,5 ΜW.

Φορέας: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KRONOS SUN ENERGY Α.Ε.

Τόπος: Δ.Δ. Προφήτη Ηλία, Δήμος Μενηίδος, Νομός Πέλλας.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός εγκαταστάθηκε σε έκταση 64,5 στρεμμάτων στη θέση ‘Παπαδιές’ του Δημοτικού Διαμερίσματος Προφήτη Ηλία, του Δήμου Μενηΐδος, του Νομού Πέλλας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το εν λόγω Φ/Β πάρκο αποτελείται από 6.660 φωτοβολταϊκούς συλλέκτες τοποθετημένους σε 119 μοναξονικούς ηλιοστάτες. Η ονομαστική ισχύς των 6.660 φωτοβολταϊκών συλλεκτών ανέρχεται σε 225 Watt έκαστος και κατά συνέπεια η ονομαστική ισχύς του συνολικού σταθμού ανέρχεται σε 1498,50 KWp.

2. Έργο: Ίδρυση Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,993 ΜW.

Φορέας: ΣΟΛΑΡΙΣ ΣΑΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Τόπος: Δ.Δ. Αμάραντων, Δήμος Δοϊράνης, Νομός Κιλκίς.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός Ισχύος 993 KWp εγκαταστάθηκε σε αγροτεμάχιο έκτασης 67.312 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Αμαράντων, του δήμου Δοϊράνης, του νομού Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αποτελείται από 4.965 φωτοβολταϊκούς συλλέκτες τοποθετημένους σε 79 ηλιοστάτες. Η ισχύς έκαστου των 4.965 φωτοβολταϊκών συλλεκτών ανέρχεται σε 200 Wp και κατά συνέπεια η ισχύς του συνολικού σταθμού ανέρχεται σε 993 KWp.

Ο κλάδος της μεταποίησης τροφίμων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αποτελεί συχνά μια αξιόπιστη και σταθερή επενδυτική λύση. Η Αναπτυξιακή Εμπορική ΕΠΕ διαθέτει πλούσια εμπειρία σε αυτόν το χώρο, κάτι που αποδεικνύεται και από την εμπιστοσύνη ορισμένων εκ των πιο ισχυρών εταιρειών στην Ελλάδα. Παρακάτω δίνονται κάποιες αντιπροσωπευτικές πρόσφατες επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04:

1. Έργο: Επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδας διαλογής, συσκευασίας, τυποποίησης και εξαγωγής φρούτων λαχανικών.

Φορέας: ΑΦΟΙ ΣΕΞΤΟΥ- ΝΕΑ EXFRUT A.B.E.E.

Τόπος: Σκύδρα, Νομός Πέλλας

Με την υλοποίηση του παρόντος επενδυτικού σχεδίου πραγματοποιήθηκε ο εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού και η επέκταση των ψυκτικών χώρων αποθήκευσης της εταιρίας με την κατασκευή δύο νέων ψυκτικών θαλάμων και ενός hydrocoοller τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των κερασιών και των σπαραγγιών.

2. Έργο: Εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών κηπευτικών.

Φορέας: ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ (GREENFOOD) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τόπος: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Ν. Θεσσαλονίκης

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης η εταιρία «GREENFOOD» εγκατέστησε νέα μηχανήματα παραγωγής στην γραμμή A αυξάνοντας κατά 10% (από 200 σε 220Kgr/hr) την δυναμικότητα. Επίσης στην γραμμή B, με τον εκσυγχρονισμό της γραμμής παραγωγής επιτεύχθηκε αύξηση της δυναμικότητας κατά 10% (από 400 σε 440Kgr/hr). Μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας επιτευχθηκε στην γραμμή G όπου η αύξηση κυμαίνεται στο 60%. Έτσι το ποσοστό εκμετάλλευσης της παραγωγικής δυναμικότητας από 77% (2008) αναμένεται να ανέλθει στο 90% το εντός του 2012. 

 3. Έργο: Επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής κατεψυγμένων λαχανικών

 Φορέας: VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Μπαρμπα Στάθης)

Τόπος: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Ν. Θεσσαλονίκης

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης η εταιρία «VIVARTIA ABEE» εγκατέστησε νέα μηχανήματα παραγωγής στην γραμμή 1 και αντικατέστησε με μηχανήματα μεγαλύτερης δυναμικότητας την γραμμή 3, αυξάνοντας έτσι την δυναμικότητα της γραμμής 3 από 1 τόνο την ώρα φασολάκι σε 3 τόνους της ώρα. Επίσης η δυναμικότητα της γραμμής 1 αυξήθηκε από 3 τόνους την ώρα σε 4 τόνους την ώρα. Η γραμμή 1 επεξεργάζεται: αρακά , φασολάκια, όσπρια, μπρόκολο και κουνουπίδι. Η γραμμή 3 επεξεργάζεται φασολάκια, αρακά και μπάμιες. 

4. Έργο:Ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής σκευασμάτων διαφόρων τύπων χυμών και soft drinks στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας στην ΒΙΠΕ Λαμίας.

 Φορέας:  VIVARTIA ABEE (Δέλτα – Χυμοί)

Τόπος: ΒΙ. ΠΕ. Λαμίας

Το σύνολο των έργων αφορούν:

 • Την διαμόρφωση υφιστάμενου χώρου παραγωγής για στέγαση των νέων μηχανημάτων παραγωγής και των νέων αποθηκευτικών χώρων-ψυγείων
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση υπερσύγχρονων συσκευασίας, παλετοποίησης –επισυσκευασίας και εμφιάλωσης στον διαμορφωμένο χώρο παραγωγής
 • Την κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων υποστήριξης της παραγωγής
 • Την προμήθεια μεταφορικών μέσων, λοιπού εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της παραγωγής με απώτερο στόχο:
  • Την δημιουργία νέων προιόντων σκευασμάτων χυμών υψηλού ιξώδους-τύπου «smoothies», και τύπου «μακράς διαρκείας», που στην υφιστάμενη κατάσταση η VIVARTIA δεν έχει την ικανότητα να τους παράγει.
  • Την αύξηση του τζίρου των πωλήσεων μέσω των εξαγωγών των νέων προιόντων.
  • Τον έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας των παραγομένων προιόντων της εταιρίας.
  • Την αυτοματοποίηση, και βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Την βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης πρώτων υλών και ετοίμων προιόντων της εταιρίας καθώς και την δημιουργία κατάλληλης υποδομής στέγασης και υποστήριξης των νέων προτεινόμενων μηχανημάτων παραγωγής.

 5. Έργο: Εκσυγχρονισμός βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας & κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών.

Φορέας: ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Τόπος: Μαυροβούνι Σκύδρας, Νομός Πέλλας

Με την υλοποίηση της επένδυσης, η εταιρία «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» προέβη στις εξής δραστηριότητες:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση μιας σύγχρονης γραμμής παραγωγής χυμού ροδάκινου καθώς και των μηχανημάτων συσκευασίας και σήμανσης των προϊόντων.
 • Εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και γενικότερα λοιπών εγκαταστάσεων υποδομής.
 • Προμήθεια μηχανημάτων, βασικού αλλά και λοιπού εξοπλισμού για την υλοποίηση των νέων προϊόντων.
 • Εκσυγχρονισμός των γραφείων (κτιριακός αλλά και τεχνολογικός) που στελεχώσαν τις διοικητικές λειτουργίες.

Την τελευταία δεκαετία, επιχειρήσεις κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιληφθεί την τεράστια σημασία που έχουν τα logistics ως προς τα συνολικά κόστη διαχείρισης και αποθήκευσης των προϊόντων τους. Η Αναπτυξιακή Εμπορική ΕΠΕ, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε αυτόν τον τομέα. Ενδεικτικα, παρακάτω παρατίθεται ένα έργο:

Έργο: Μετεγκατάσταση και δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων και διαχείρισή τους με σύστημα WMS (Warehouse Management System – ERP και Logistics.

Φορέας: Γ. & Β. ΓΕΩΡΓΑKOΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Τόπος: Δ.Δ. Σίνδου Θεσ/νίκης, Δήμος Εχεδώρου, Νομός Θεσσαλονίκης

Με το τέλος του επενδυτικού σχεδίου η επιχείρηση: 

 • Απέκτησε σύγχρονους ιδιόκτητους και μεγάλης έκτασης αποθηκευτικούς χώρους.
 • Δημιούργησε σύγχρονα γραφεία που στελέχωσαν τις διοικητικές λειτουργίες.
 • Προμήθεύτηκε και εγκατάστασησε σύγχρονα συστημάτα αποθήκευσης και διαχείρισης εμπορευμάτων.
 • Προμηθεύτηκε και εγκατέστησε σύγχρονα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστημάτα (Warehouse Management System, E.R.P. και LOGISTICS) τελευταίας τεχνολογίας, για την υποστήριξη των αποθηκεύσεων, των φορτοεκφορτώσεων και της εν γένει διαχείρισης των εμπορευμάτων καθώς και την υποστήριξη των διοικητικών και λοιπών λειτουργιών της μονάδας.

Ο τουρισμός, όπως είναι ευρέως γνωστό, αποτελεί το πιο ισχυρό προϊόν της Ελλάδας. Τόσο στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 όσο και στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3908/11, στηρίζονται οι προσπάθειες των επιχειρηματιών να αναβαθμίσουν τις επιχειρήσεις τους.

Η Αναπτυξιακή Εμπορική ΕΠΕ, έχει συνεργαστεί συστηματικά και έχει υλοποιήσει μεγάλες επεκτάσεις σε πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες (τύπου resort) κυρίως στη Χαλκιδική.

Παρακάτω, παρατίθεται το πιο πρόσφατο έργο που υλοποιήθηκε μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04:

Έργο: Εκσυγχρονισμός, προσθήκη- επέκταση ξενοδοχειακής Μονάδας.

Φορέας: ΑΪΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τόπος: Δήμος Έδεσσας, Νομός Πέλλας.

Το επενδυτικό σχέδιο είχε ως αντικείμενο την συνένωση των διπλανών ξενοδοχείων κλασσικού τύπου, “ΑΛΦΑ” 2* και ΠΕΛΛΑ 1*, τα οποία βρίσκονται επί της οδού Εγνατία στην Έδεσσα, προκειμένου να λειτουργήσουν ως ενιαίο ξενοδοχείο.

Το ξενοδοχείο μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου είναι Κλασσικού Τύπου 3*, δυναμικότητας 45 δωματίων και 87 κλινών. Η παραπάνω δυναμικότητα αναλύεται σε 12 μονόκλινα δωμάτια, 21 δίκλινα (εκ των οποίων 3 για ΑΜΚ), 8 τρίκλινα, καθώς και 3 Σουίτες δίκλινες (σαλόνι και δίκλινο δωμάτιο) και 1 Σουίτα τρίκλινη (Σαλόνι και τρίκλινο δωμάτιο).